Antalis ve Avrupa REACH Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin 1907/2006 sayılı Avrupa Yönetmeliği 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir.Uygunluk uygulamasının birkaç aşaması vardır ve düzenleyici gereklilikler, ürünlerin niteliğine veya Avrupa pazarına sürülen miktara göre değişir.

Reach2.jpg

 

Antalis'in bir distribütör olarak REACH kapsamında herhangi bir ön kayıt veya tescil yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Antalis, kendi tedarikçileriyle birlikte kullandıkları kimyasal maddelerle ilgili gerekli formaliteleri tamamlamalarını sağlamak için elbette tedarikçileriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır ve gelecekte de yapmaya devam edecektir.

REACH düzenlemesi, konsantrasyonu %0,1 m/m'den yüksek olan "Çok Yüksek Önem Arz Eden Madde" (SVHC)* içeren belirli ürünler için bir bilgilendirme görevi içerir.

Mevcut bilgilerimize ve tedarikçilerimiz tarafından sağlanan özel bilgilere dayanarak, Antalis ürün yelpazesindeki sadece çok küçük bir ürün grubu bu tür maddeleri içerir. Bu ürünlerin listesi ve gerekli tüm detaylar talep üzerine mevcuttur ve tedarikçilerden yeni bilgiler alındıktan sonra güncellenir.

Satış ekiplerimiz bu konuyla ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırdır.

Daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen sayfanın sağ üst köşesindeki indirilmiş öğelere bakın.

*REACH (Ek XIV) ile ilgili olarak çok yüksek önem arz eden maddeler (SVHC): Kanserojenler, mutajenler veya üreme için toksik (CRM kategori 1 veya 2), kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli (vPvB) veya benzer bir endişe için kanıt bulunanlar.