YASAL UYARI VE KULLANIM ŞARTLARI

 

KULLANIM ŞARTLARI– RESMİ BİLDİRİM
 

Resmi Bildirim

Bu Web sitesi (www.antalis.com.tr) aşağıda ismi geçen tarafından düzenlenmiştir:

ANTALİS KAĞIT SAN.ve TİC.A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Feragat Sk. Energy Plaza N.:2 K.:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Vergi Dairesi : Marmara Kurumlar
Vergi Numarası : 770 013 4335

Kullanım Şartları:

·         Resmi geçerlilik

·         Tanımlar

·         Web sitesinin amacı

·         Sadece Profesyonel Kullanım

·         Web sitesinin yönetimi

·         Fikri Mülkiyet Hakkı

·         Köprüler

·         Feragat ve Sorumluluk Sınırı

·         Kişisel Verilerin Korunması

·         Uygulanacak Yasalar ve Münhasır Yargı Bölgesi

·         Sorularınız

Resmi Geçerlilik

Bu web sitesinde gezinmek, kullanıcının tüm bu Kullanım Şartlarının herhangi bir istisnası olmaksızın onaylanması anlamına gelmektedir. Bu Kullanım Koşulları, ANTALIS'in Web sitesine erişimi sağlaması ve erişim sırasındaki genel kuralları tarif etmek üzere tasarlanmıştır.

Şu anda bu genel kullanım koşullarının çevrimiçi versiyonu, bu Wen sitesinin kullanım süresi boyunca ve yeni bir sürümün yerini alana kadar uygulanabilir.

Tanımlar

"ANTALIS" aşağıdaki anlama sahiptir.
 ANTALİS KAĞIT SAN. ve TİC.A.Ş.
"Hosting" hizmetini sunan aşağıdaki anlama sahiptir
 [Doruk İletişim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş]

"Web Sitesi" aşağıdaki anlama sahiptir
 [www.antalis.com.tr]

"Hizmetler", Web sitesinde mevcut olan hizmetler anlamına gelir.

" Kullanıcı ", web sitesini veya Web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanan herhangi bir kişi anlamına gelir.

"Üye", Web sitesinde tanımlanan bir kullanıcı anlamına gelir.

"Tanımlayıcı", Kullanıcılar için ayrılan alanlara erişmek için web sitesinde bir kullanıcının kimliğinin tanımlanması için gerekli olan bilgiler anlamına gelir.

"Şifre", Tanımlayıcı ile birlikte kullanıldığında, Kullanıcının kimliğini kanıtlamasına imkan veren gizli bilgiler anlamına gelir.

“Köprüler”, web sitsine bağlı, kontrol edilmeyen ve ANTALIS'in sorumlu olmadığı herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya harici İnternet kaynağı anlamına gelir.

 

Bu Web Sitesinin amacı

Bu web sitesinin amacı kullanıcılara ANTALIS tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak ve web sitesine üye olarak bu ürün ve hizmetleri çevrimiçi satın alaya olanak sağlamaktır.

Web sitesi kesinlikle profesyonel kullanım ile sınırlandırılmıştır

Bu web sitesi profesyonel kullanım için ayrılmıştır ve kesinlikle sadece bu amaç içindir. Başka herhangi bir kullanım açıkça bundan hariç tutulmaktadır.

Herhangi bir kullanıcı bu web sitesini ziyaret ederek, yalnızca profesyonel amaçlar için hareket ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Bu nedenle, kullanıcı bu web sitesinin kullanımında, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde, tüketicinin korunmasına ilişkin haklardan feragat etmektedir.

Eğer bireysel tüketici iseniz, bu web sitesinden satın alma yapmamalısınız veya bu web sitesinde yayınlanan herhangi bir bilgiye dayanarak satın alma ile ilgili olan herhangi bir eylemi gerçekleştirmemelisiniz. Eğer bu web sitesini, bu uyarıya rağmen bu Kullanım Koşullarını ihlal ederek kullanırsanız, bunu kendi sorumluluğunuzda yapmakta olacaksınız ve ANTALIS bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Web sitesinin Yönetimi

Web sitesinin iyi bir şekilde yönetilmesi için, ANTALIS herhangi zamanda, aşağıdakileri uygulayabilir:

  • Web sitesinin tamamına veya bir kısmına olan erişimi askıya alabilir, kesintiye uğratabilir veya sınırlandırabilir. Web sitesine veya web sitesinin belirli bölümüne erişimi, tanımlanmış olan bir kullanıcı kategorisiyle sınırlandırabilir.
  • Web sitesinin işleyişini bozan, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymayan veya uygunsuz ya da yasadışı olarak kabul edilen bilgileri silebilir.
  • Web Sitesini güncellemek için erişimi geçici olarak durdurabilir.

 

Fikri Mülkiyet

Web sitesinin işleyişini sağlamak için kullanılabilecek bilgisayar uygulamaları da dahil olmak üzere tüm ticari markalar, fotoğraflar, metinler, yorumlar, çizimler, hareketli görüntüler, hareketsiz görüntüler, video dizileri, sesler ve daha genel olarak web sitesinde çoğaltılan ve kullanılan tüm unsurlar fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır.

Bunlar unsurlar tamamen ANTALIS'in veya ortaklarının mülkiyetindedir. ANTALIS'in önceden yazılı onayı olmaksızın, bilgisayar uygulamaları da dâhil olmak üzere, bu formların tamamı veya bir bölümünün ne olursa olsun, çoğaltılması, sunulması, kullanımı veya uyarlaması kesinlikle yasaktır.

Köprüler (hiper bağlar)

Web sitesi üçüncü şahıs web sitelerine veya dış İnternet kaynaklarına bağlantılar (“Köprüler”) içerebilir. ANTALIS'in köprüler üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve herhangi bir köprüyü kontrol edemez. Bu nedenle, ANTALIS bu köprülerden sorumlu tutulamaz. ANTALIS içerik, reklam, ürün, hizmet ve bu üçüncü şahıs web sitelerinde ve harici kaynaklarda bulunan veya bu kaynaklardan elde edilen diğer materyallerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Buna ilaveten, ANTALIS, kullanımdan kaynaklanan veya bu köprülerdeki ürün ve hizmetlerdeki içeriklerden faydalanan gerçek veya iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

Feragat

ANTALIS, web sitesi hakkında doğru ve güncel bilgi sağlamak için makul çabayı gösterecektir ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. ANTALIS, web sitesinden doğrudan ya da dolaylı olarak temin edilebilen diğer elektronik linkleri kapsayan web sitesinin doğruluğu ya da eksiksizliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir.

ANTALIS ile doğrudan temas da dahil olmak üzere yardımcı araçlarla bilgilerin doğruluğunu teyit etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

Nihai olarak, ANTALIS aşağıdaki unsurlardan dolayı ortaya çıkan herhangi sorumluluğu kabul etmez:

-          Web sitesinin içeriğindeki herhangi ihmal veya hata;

-          Web sitesine herhangi erişememe durumu;

-          Herhangi bug oluşumu/gerçekleşmesi;

-          Web sitesinde mevcut olan içeriğe dair herhangi hata;

-          Web sitesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesine yol açan bir üçüncü şahsın yolsuzluklarından kaynaklanan zararlar;

-          Web sitesinin içeriğindeki izinsiz veya yasa dışı değişikliklerden kaynaklanan her türlü zarar veya KAYIP;

ANTALIS, Web sitesinin kullanımında, web sitesine bağlı başka bir üçüncü şahıs web sitesi veya web sitesinden indirilen içerik sonucu ortaya çıkan herhangi bir virüsün neden olduğu herhangi bir kayıp veya zarar sorumluluğunu reddeder.

ANTALIS, bu Web sitesine bağlı olan herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinin veya harici internet kaynaklarının içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder. Bu tür bağlantılar, bunların içeriğinin ANTALIS tarafından onaylandığı şeklinde yorumlanmamalıdır. ANTALIS, bu web sitesine bağlı herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinin veya harici internet kaynağının kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıptan ya da zarardan kaynaklanan her türlü mesuliyeti reddeder.

Kişisel Verilerin Korunması

Bu Web sitesinde herhangi bir Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir kişisel bilgi, ANTALIS tarafından kişisel bilgi bilgilerinin korunmasına dair 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzüğü (UE) 2016/679 uyarınca toplanır ve işlenmektedir. Daha fazla bilgi almak için, lütfen her ikisi de bu WEBSİTESİNDE; Gizlilik Politikası ve Çerezler ( Cookies) Politikası  sayfalarını inceleyiniz.

a. Bu We sitesinde IT Güvenliği:

ANTALIS, Kullanıcıların bu web sitesinde sağlanan kişisel verilerinin güvenliğini ve gizliliğini korumak ve bunların yetkisiz üçüncü kişiler tarafından çarpıtılmasını, zarar görmesini, yok edilmesini veya erişilmesini önlemek için uygun önlemleri almayı taahhüt etmektedir. Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, özellikle Hosting hizmeti veren şirketin güvenli sunucularında saklanır.

Bununla birlikte, kişisel verilerin internete transfer edilmesi, ANTALIS'in gönderilen verilerin güvenliği ile ilgili olarak tamamen önleyemeyeceği dâhili riskler içermektedir. Bu nedenle, ANTALIS, Kullanıcıları bu web sitesinin işleyişi ve kullanımı ile ilgili potansiyel riskler konusunda uyarmaktadır ve bu nedenle, kullanıcıların internette gezinme yönetiminde gerekli tüm koruma önlemlerini almasını tavsiye eder (güncellenmiş donanım ve yazılımı, güncel anti-virüs, tanımlayıcıları korumak için gizlilik önlemleri ve Şifre, vb.nin kullanılması gibi). Kullanıcılar, Tanımlayıcı ve Parolalarının yönetiminden tek sorumludurlar.

b. Bu Web sitesine (Köprüler) bağlı Üçüncü şahıs web sitesinde veya dışsal bir internet kaynağında IT (BT) Güvenliği:

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verilerin Bu WEB SİTESİNE bağlı herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinde veya dış internet kaynağında yönetimi ve güvenliği, bu dış web sitelerinin veya internet kaynaklarının yayıncılarının sorumluluğundadır. Bunlar aşağıdaki harici web sitelerini veya internet kaynaklarını kapsar:

•   Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin  Netahsilat web sitesine  siparişlerin ödeme sürecine devam etmek için yönlendirilir.

•    Çerezler( Cookies) Politikasında ismi belirtilen üçüncü şahıs çerezlerin yayıncıları gibi WEBSİTESİNE bağlı herhangi harici internet kaynağı veya üçüncü şahıs web sitesi.

ANTALIS, bu dış web siteleri veya internet kaynakları aracılığıyla doğrudan Kullanıcılar tarafından sağlanan verilerin yönetimini kontrol etmediğinden ötürü ve Kullanıcılar tarafından gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemediği için bir Veri Kontrolörü değildir. Kullanıcılar, bu dış web sitelerinde veya İnternet kaynaklarında bulunan Gizlilik Politikasını dikkatlice incelemelilerdir.

Uygulanacak Kanun ve Münhasır Yargı Yetkisi

Genel Kullanım Koşullarının hükümleri Türkiye kanunları ile yönetilmektedir ve bu noktada kanunlar arasındaki ihtilaflar istisnadır. ANTALIS'in resmi ofisinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkeme, herhangi bir yasa veya yönetmelikten kaynaklanan belirli bir yetkinlik olmadığı sürece, bunlardan doğan herhangi bir farklılık veya anlaşmazlığın çözümü için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

Sorularınız

Lütfen aşağıdaki sorularınız için info.tr@antalis.com mail adresine başvurunuz.

-          Bu Web sitesinde sunulan ürünlerle ilgili herhangi soru, bilgiler için,

-          Bu Web sitesine erişimde veya siteyi gezmede zorluklarla karşılaşmanız durumunda,

-          Web sitesinde uygunsuz veya kanunsuz içeriğin görülmesi durumunda.

paperman