GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 Gizlilik Bildirimi - Müşteri ve Üçüncü Taraf

Geçerlilik Tarihi: Temmuz 2018

İçindekiler

1. Biz Kimiz?

2. Bu gizlilik bildirimi kim için geçerlidir?

3. Hangi bilgiler dâhildir?

4. Topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullanıyoruz

5. Uluslararası aktarımlar

6. Açıklamalar

7. Hizmet tedarikçileri

8. Bilgilerinizin güncel tutulması

9. Elde Tutma

10. Haklarınız
 

1. Biz Kimiz?

Antalis (“ANTALIS”) 213.000.000 Avro hisse sermayesine sahip, Nanterre Ticaret Sicili Dairesi’nde 410 336 069 sicil numarasıyla kayıtlı, merkezi 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Fransa) adresinde bulunan bir Fransız anonim şirketidir.

ANTALIS Grup, Avrupa ve dünyada (Amerika Kıtası dışında) lider profesyonel kağıt dağıtımcısı, paketleme ve görsel İletişim çözümleri sağlayıcısıdır. ANTALIS Grup, sektöründe bağlı şirketleriyle birlikte 43 ülkede faaliyet yürüten tek işletmedir. ANTALIS Grup, pazardaki en kapsamlı ve çeşitlendirilmiş ürün ve çözüm yelpazelerini sunmakta ve müşterilerine dünyanın her yerinde bulunan 123 dağıtım merkezi aracılığıyla uzmanlık ve lojistik açısından üst düzey bir hizmet teklif etmektedir.

ANTALIS şirketlerimizin iletişim bilgileri www.antalis.com adresindeki internet sayfamızda bulunabilir.

ANTALIS; müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile ilgili kişisel bilgileri sorumlu şekilde toplama, sürdürme ve kullanma konusunda müşterilerine ve üçüncü şahıslara taahhüt vermektedir. Avrupa Birliği'ndeki ve diğer ülkelerdeki veri koruma yasalarının hükümleri, ANTALIS için sıkı koşullar getirmektedir.

Kendi Davranış Kuralları gereğince, ANTALIS, kendisi ve Grup şirketleri için, her bireyin özel hayatının ve kişisel bilgilerinin korunmasına yönelik temel ve devredilemez hakları kabul ettiği bir beyanda bulunmuştur. Faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandığı kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili kanuna göre bireylerin güvenliğine ve bilgilerinin gizliliğine duyulan saygı çerçevesinde yerine getirilir.

Kişisel bilgileri toplarken, kullanırken ve yönetirken ANTALIS Grubu genelinde tek bir standardın uygulanması için ANTALIS Group, dahili bir veri koruma programı oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki 2016/679 AB Yönetmeliği uyarınca süreçlerini güncellemek için çalışmaktadır.

Kişisel bilgilerinizle ilgili veri denetleyicisi/denetleyicileri, birlikte iş yaptığınız ve aşağıda ANTALIS olarak anılacak ANTALIS Şirketi veya şirketleri ANTALIS’tir.

Bu gizlilik bildirimi; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer iş ve şirket irtibatları hakkındaki bilgileri nasıl toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi, açıklayabileceğimizi ve kendi kişisel bilgilerinizle ilgili sahip olduğunuz hakları açıklamaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.


2. Bu gizlilik bildirimi kim için geçerlidir?

Müşteriler

Bu bildirim, potansiyel müşteriler de dahil olmak üzere, birlikte iş yaptığımız bireysel müşterilerin iletişim bilgileri için geçerlidir. Müşteri katılım, ilişki ve ayrılma süreçlerinin bir parçası olarak toplanan kişisel bilgiler için geçerlidir.

Bu bildirim, ürün ve hizmetlerin sağlanmasının bir parçası olarak müşterinin kurumlarında görev alan çalışanların kişisel bilgileri için de geçerlidir. Bu durumlarda, müşteri ile ana irtibat noktamız olan kişi, şirketimiz ile irtibatta olan çalışanlarının kişisel bilgilerinin biz ile paylaşılacağı bilgisini ve bu bilgileri hangi amaçla kullanacağımız konusunda çalışanlarını bildirmekle sorumludur. (Örneğin bu bildirimin bir nüshasını vererek bilgilendirilme yapılabilir)

Hissedarlar

Yukarıdaki açıklama, hissedarlarımız için de geçerlidir.

Tedarikçiler

Yukarıdaki açıklama, tedarikçilerimiz için de geçerlidir.

İş İrtibatları

Ayrıca, bu bildirim, mevcut , eski müşteri veya hissedar olmayıp ANTALIS ile e-posta alarmları ve yayınları gibi iletiler almak üzere anlaşan veya ANTALIS tarafından yürütülen etkinliklere katılan (yalnız ya da organizasyonlar ile bağlantılı ortak) kişilerin kişisel bilgilerini de kapsamaktadır.

Diğer İrtibatlar

Bu bildirim aynı zamanda, ANTALIS'in acenteler, diğer paydaşlar ve karşı taraflar gibi iş faaliyetleri sırasında bir iş anlaşması veya iletişim kurduğu kişilerin kişisel bilgilerini de kapsamaktadır.

 

3. Hangi bilgiler dahildir?

Bu gizlilik bildirisinde, “kişisel bilgiler”, özellikle isim, kimlik numarası, konum bilgisi, internet kimliği gibi bir tanımlayıcıya veya o kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunabilir ve kişiyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilecek her türlü bilgi (elektronik veya yazılı) anlamına gelmektedir.

Ayrıca bireyin ırksal ya da etnik kökenini, sendika üyeliğini, fiziksel ya da zihinsel sağlık ya da durumunu (biyometrik ve genetik veriler dahil), yargı verilerini (verilen herhangi bir ceza da dahil olmak üzere adli bir suçun işlenmesi ve işlendiği iddiaları dahil) belirleyebileceğimiz veya tahmin edebileceğimiz özel bilgi kategorilerini (“özel kategori verileri”) de içermektedir.

ANTALIS, özel kategori verilerini yalnızca aşağıda açıklanan amaçlardan biri için gerekliyse toplar. Bunu ne zaman ve neden yapmamız gerektiği hakkında daha fazla bilgi, aşağıda topladığımız “Topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız” başlıklı bölümde yer almaktadır.

 

4. Topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız

ANTALIS kişisel bilgilerinizi aşağıdaki bölümlerde belirtilen çeşitli amaçlar için kullanabilir.

ANTALIS sadece müşterilerimize ürün ve hizmet sağlamak, iş irtibatları ile iş ilişkilerini kurmak ve/veya sürdürmek, bireyleri makul şekilde ilgilendiklerini düşündüğü ve/veya bireylerin ANTALIS’ten bizzat almayı tercih ettiklerini belirttikleri ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında bilgilendirmek için gereken kişisel bilgileri toplama ve kullanma konusunda kararlıdır. dpo@antalis.com adresine talep göndererek, ANTALIS'in amaçları, toplayabileceğimiz bilgiler, bilgi kaynağı ve ANTALIS'in güvendiği yasal yetki hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bazı durumlarda, size (veya işvereninize) ürün veya hizmetler sunmamız, sizle iş yapmamız veya hukuki yükümlülüklerimize uymamız için ANTALIS'e kişisel bilgi vermeniz zorunlu olacaktır.

Kimlik, Anlaşmazlık, Kara Para Aklanmasını Önleme Kontrolleri ve Diğer Kontroller

ANTALIS, yeni müşteri kabul sürecimizin bir parçası olarak müşteriler ve irtibat personeli hakkında çeşitli bilgiler toplamaktadır. Bu durum “ayrıntılı inceleme” veya “Müşterini Tanı” veya “Tedarikçini Tanı” olarak da adlandırılabilir. Kontroller aşağıdakilerden bazılarını veya tümünü içerebilir:

 • Kimlik kontrolü: İsim ve adres kanıtı    
 • Kurumun ve diğer tüzel kişilerin en üst lehtarı
 • Çatışma kontrolleri: Diğer herhangi bir müşteriyle çıkar çatışmasından kaçınmak için
 • Kara Para Aklanmasını Önleme, suç gelirleri ve terör finansmanı kontrolleri
 • Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi kontrolleri: Aile üyeleri ve yakın tanıdıkları da dahil olmak üzere devlet, yargı, mahkemeler, merkez bankaları, elçilikler, silahlı kuvvetler ve devlete ait işletmelerde önemli roller üstlenen kişiler
 • Devlet Yaptırımları Listesi kontrolleri
 • İşbirlikçi (Insider) Ticareti Listesi

Bu kontroller yasal, idari veya ticari nedenlerden dolayı yapılır ve sözleşmemiz boyunca tekrarlanması gerekebilir. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri bize sağlamanız önemlidir çünkü bunların eksikliği ürün ve hizmet sunmamızı olumsuz olarak etkileyebilir.

Bu bilgilerin bir kısmını elde etmek için üçüncü taraf kaynaklarını kullanabiliriz. Ayrıntılara, dpo@antalis.com adresine talep göndererek erişilebilir.

Ürün ve Hizmet Sunulması

ANTALIS, ürün ve hizmetler sağlamak amacıyla sözleşmemiz sırasında sizinle ilgili ek bilgiler toplayabilir veya oluşturabilir.

Şu amaçlarla kişisel bilgilerinizi de kullanabiliriz:

 • İlişkimizi yönetmek ve sözleşme ilişkilerini sürdürmek
 • Muhasebe ve vergi amaçları
 • Pazarlama ve iş geliştirme
 • ANTALIS’in ruhsatlandırma yükümlülüklerine uymak
 • Yasal hakların oluşturulması, uygulanması veya savunulması
 • Suç önlenmesi ve tespiti
 • Kayıt ve istatistik amaçları

 

Diğer İşletme Etkileşimleri

ANTALIS ile yürüttüğünüz işlerinizin veya diğer ticari ilişkilerinizin bir parçası olarak, sizinle ilgili bilgileri toplayabilir veya oluşturabiliriz. Bu kişisel bilgileriniz ilişkimizi yönetmek ve sözleşme ilişkilerini sürdürmek, muhasebe ve vergi amaçları ve yasal yükümlülüklerimize uymak için kullanabiliriz.

Bir işletme veya varlık satıyorsak veya satın alıyorsak kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz. Bu durumda kişisel verileri, söz konusu işletmenin veya varlıkların potansiyel satıcısına veya alıcısına, ayrıca bunların profesyonel danışmanlarına açıklamak zorunda kalabiliriz. Şirket veya varlıklarının büyük bir kısmı üçüncü bir taraf veya Grubumuzun bir şirketi tarafından iktisap edilmişse, satıcıda tuttuğumuz kişisel veriler devredilen varlıklara dahil edilir.

İşletmelerimizde Toplanan Bilgiler 

Eğer işletmelerimizi ziyaret ederseniz, görüntünüz ANTALIS veya tesislerimizi yöneten kurum tarafından kullanılan kapalı devre TV sistemlerinde kaydedilebilir. Bina girişi kontrol sistemleri de ofislerimize giriş ve çıkış yaptığınız yerlerini, saatleri ve tarihleri kaydedebilir.

İletişim 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlarda, ANTALIS, işimizi korumak ve politikalarımızla ve ilgili yasal gerekliliklerimize uygunluğumuzu kontrol etmek için ANTALIS’in ağları tarafından yapılan ve kabul edilen telefon aramalarını kaydedebilir ve/veya izleyebilir. Bu tür bir kayıt ve/veya izleme, yasal iş amaçlarına ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu işlem şu amaçları kapsayabilir:

 • Gerçek olguların kaydı (sesli iletilerin metne dönüştürülmesi dahil)
 • ANTALIS politikalarına ve prosedürlerine uygunluğun tespiti 
 • Geçerli tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymak
 • Suç önlenmesi ve tespiti
 • ANTALIS’in ağlarının ve sistemlerinin etkili kullanımının ve iletiminin takibi

Etkin bir şekilde iletişim kurmak için, yazışmalar ve belgeler şifrelenmemiş e-posta ile gönderilebilir. Bunun güvenli bir iletişim yöntemi olarak garanti edilmediğinin ve teslimat için herhangi bir hizmet standardı bulunmadığını farkında olacaksınız. Şifrelenmemiş e-posta kullanmamamızı tercih ederseniz, lütfen ANTALIS’teki irtibatınızla iletişim kurunuz.

Pazarlama ve İş Geliştirme

ANTALIS, pazarlama ve iş geliştirme amaçlarıyla ve müşteri ilişkileri genel yönetiminin bir parçası olarak bilgi toplar. İlgi alanlarınız ve tercihlerinizin kaydedilmesi dahil olmak üzere, müşterilerin ağırlanması amacıyla bazı kişisel bilgileri kullanabiliriz.

Size posta, e-posta, sosyal medya veya sosyal ağ sitelerini kullanarak ürünlerimiz, hizmetlerimiz, sektördeki gelişmeler, broşürler, basın bültenleri, seminer ve görüşmelere davetler hakkında bilgi göndermek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

 İnternet sitemize kaydolurken ilgilendiğiniz alanları ve konuları seçebilirsiniz. Tercihlerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz. Haklarınızı nasıl kullanacağınıza dair daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 11 “Haklarınız”.

Etkinlikler

ANTALIS tarafından veya ANTALIS ile bağlantılı bir etkinliğe katılırsanız, etkinlik kayıtlarının bir parçası olarak iletişim bilgileri toplayacağız. Bu bilgiler, beslenmeye ilişkin gereksinimleri ve etkinliğe katılımınız üzerinde etkili olabilecek sağlık sorunlarının veya engellerin ayrıntılarını içerebilir. Bir etkinliğin bir ortak kuruluşla birlikte yürütüldüğü veya harici bir mekanda gerçekleştirildiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi iş ortağıyla, organizatörle veya mekan ile paylaşmamız gerekebilir. Etkinliğin yürütülmesi amacıyla yalnızca asgari bilgi, gerektiği kadarıyla paylaşılacaktır. Etkinlik ortak kuruluşla bir birlikte yürütülüyorsa, uygulamak isteyebilecekleri her türlü pazarlama hakkında sizi bilgilendirmekle ve gerektiğinde izninizi almakla yükümlüdürler.

Çerezler

İnternet sitelerimizi kullanırsanız, bu sitelerin çerez ve diğer internet trafiği analiz araçları kullandıklarını size bildirmekteyiz. (ör: Pixel Tracking, Google Analytics, vs.). Bu araçların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız https://www.antalis.com.tr/cookies-use-policy.


5. Uluslararası aktarımlar

ANTALIS, küresel bazda faaliyet gösteren uluslararası bir gruptur. Çoğu uluslararası işletme gibi, ANTALIS, Avrupa Birliği'ndeki müşteri yönetiminin ve kayıt yönetiminin belirli yönlerini merkezi hale getirmiştir. Ayrıca, müşteri projelerinin birden fazla yetki alanına (ülke, eyalet, vb.) girdiği durumlarda, ANTALIS içinde bu konu üzerinde çalışan herkesin bilgiye erişmesi gerekecektir. Sonuç olarak, kişisel bilgileriniz, menşe ülke dışına aktarılabilir (Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki aktarımları içermektedir) ve bunlara ANTALIS üzerinden global olarak erişilebilir.

ANTALIS, kişisel bilgiler için aynı koruma standartlarının kullanılmasıyla, Avrupa Gizlilik Yasalarına uygun olarak, Avrupa Ekonomik Alanı'ndan kaynaklanan kişisel bilgilerin ANTALIS içinde küresel transferi için ANTALIS içinde aktarılan kişisel bilgilerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama amacıyla için gereken tüm güvenlik ve hukuk önlemlerini alacaktır. Bu nedenle kişisel bilgileriniz, ANTALIS içindeki konumundan bağımsız olarak aynı koruma düzeyine sahip olacaktır.

Kişisel bilgilerinize, ANTALIS’in diğer ülkelerdeki hizmet tedarikçileri tarafından da erişilebilecektir. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki bölüm 7: Hizmet Tedarikçileri’ne bakınız.

 

6. Açıklamalar

ANTALIS kişisel bilgilerinizi şu durumlarda ifşa edebilir: (i) ANTALIS'in kendi içindeki işler de dahil, belirtilen amaçlar için gerekli olduğu durumlarda; (ii) geçerli hukuk nedeniyle gerekiyorsa; (iii) firmamızın yeniden yapılandırılması veya başka bir firma ile birleşmesi ile bağlantılı olarak, (iv) sözleşmenin ve diğer anlaşmaların şartlarını uygulamak veya uygulatmak, ANTALIS’in haklarını, varlıklarını veya güvenliğini korumak için böyle bir açıklamanın gerekli olduğuna inanıyorsak; (v) adli işlemlere, mahkeme kararlarına, diğer yasal yükümlülüklere, idari veya resmi soruşturmalara uymak için; veya (vi) sizin izninizle.

Bazı ülkelerde ANTALIS'in kara para aklama, terör finansmanı, içeriden (insider) bilgi alışverişi veya ilgili mevzuat uyarınca şüpheli işlemleri ve diğer faaliyetleri ilgili idari makamlara bildirilmesi konusunda yasal bir yükümlülüğü olduğuna dikkat çekmek isteriz. ANTALIS, şüpheli suç faaliyetlerini polise ve diğer emniyet kurumlarına bildirebilir. Açıklamalar öncesinde veya hiç bir zaman bu konuda size bilgi vermemize izin verilmeyebilir.

Müşteriler, iş ve firma irtibatlarıyla ilgili kişisel bilgilerin üçüncü taraf alıcıları şunları içerebilir:

 • Vergi ve Gümrük Daireleri
 • Ruhsatlandırma kurumları ve diğer profesyonel kurumlar
 • Borsa ve kotasyon makamları
 • Şirket direktörleriyle ve ortaklıklarla ilgili kamu sicil daireleri
 • Kimlik kontrolü hizmetlerinin tedarikçileri
 • Kredi referans kurumları
 • Mahkemeler, polis ve emniyet kurumları
 • Devlet daireleri ve kurumları
 • Denetçiler ve müşavirler (profesyonel tazminat sigortacıları ve müşavirleri dahil)

ANTALIS, her durumda sadece gerektiği kadar asgari kişisel bilgileri açıklamak için tüm makul çabayı harcayacaktır.

 

7. Hizmet tedarikçileri

ANTALIS'e hizmet veren üçüncü taraflara “taşeron firmalar” denir. ANTALIS, ilgili gizlilik yasalarının şartlarını yerine getiren taşeron firmalar ile sözleşme yapacaktır. Alt yüklenicilerin kişisel bilgileri korumak için uygun güvenlik önlemlerini kullanmaları gerekecektir ve kişisel bilgileri ANTALIS tarafından talimat verilen usul dışında kullanmaları yasak olacaktır.

ANTALIS adına kişisel bilgileri işleyen taşeron firmalar, Avrupa'da veya dünyanın başka ülkelerinde olabilir. ANTALIS, taşeron firmalar, kişisel bilgileri asıl olarak toplandıkları yargı alanı (ülke, eyalet vb.) dışında transfer etmek için geçerli olan yasal gerekliliklere uymasını garanti edecektir. Avrupa Ekonomik Alanı'nda toplanan veya Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki veri konuları ile ilgili olan veriler için, ANTALIS, taşeron firmaların kişisel bilgilerin üçüncü ülkelere aktarımı ile ilgili Standart Sözleşme Maddelerini ilgili Avrupa gizlilik yasalarında öngörülen şekilde uygulamalarını şart koşacaktır.

Çalıştığımız taşeron hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen adpo@antalis.com adresine bir talep göndererek Küresel Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçiniz.

 

8. Bilgilerinizin güncel tutulması

ANTALIS, elinde bulundurduğu kişisel bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü korumak için elinden geleni yapacaktır. Sizinle ilgili en güncel bilgilere sahip olmamıza yardımcı olmamız için iletişim bilgilerinizdeki veya diğer kişisel bilgilerinizdeki her güncellemeyi bize bildirmeniz önemlidir. Lütfen Müşteri temsilciniz veya ANTALIS'te genellikle iletişim kurduğunuz kişiye başvurunuz. Ayrıca, dpo@antalis.com adresine talep göndererek ANTALIS’in Küresel Veri Koruma Görevlisi ile de iletişim kurabilirsiniz.

 

9. Elde Tutma

ANTALIS kişisel bilgileri sadece yukarıdaki 4. bölümde tarif edilen amaçlar için gerekli olduğu sürece elinde tutacaktır: Topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız. Elde tutma sürelerinin farklı ülkelerde değişiklik gösterebileceğini unutmayınız. Kişisel Veriler genellikle en az 2 yıllık bir süre boyunca saklanır ve geçerli sınırlama mevzuatıyla tanımlanan bir ek süre için de saklanabilir.

Yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak, arşivleme ve tarihleme amaçları için bilgileri önemli süreler boyunca elde tutmamız gerekebilir. Mümkün ve pratik olduğunda, kişisel bilgilerin, bireylerin tanımlanmasını sağlayan ayrıntıların kaldırılması, ikame edilmesi veya engellenmesi yoluyla anonim hale getirilmesi sağlanacaktır.

Elde Tutma politikası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki dpo@antalis.com talep göndererek Küresel Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçiniz.

 

10. Haklarınız

Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

 • ANTALIS'in elinde bulunan sizinle ilgili kişisel bilgilere erişmek;
 • Kişisel bilgilerinizin düzeltilmesi, örneğin eksik veya yanlış ise;
 • pazarlama iletisi almaktan herhangi bir zamanda vazgeçmek;
 • belirli durumlarda ve geçerli yasalara tabi olarak, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama, yasaklama, buna itiraz etme veya kişisel bilgilerinizin silinmesini isteme hakkı;
 • belirli durumlarda ve geçerli yasalara tabi olarak, ANTALIS'e sağladığınız kişisel bilgilerin bir kopyasını düzenli, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta (“veri taşınabilirliği” olarak bilinir) alma hakkı;
 • Kişisel bilgileri gönüllü olarak verdiğiniz veya kullanımına başka bir şekilde izin verdiğiniz durumlarda, izninizi geri çekme hakkı;
 • Bir Veri Koruma Makamına şikayette bulunma hakkı (aşağıya bakınız).

Haklarınızı kullanmak isterseniz, dpo@antalis.com adresine bir talep göndererek ANTALIS’in Küresel Veri Koruma Görevlisi ile iletişim kurunuz.

Ya 18 yaşın altındaysanız?

18 yaşından küçükseniz lütfen bize kişisel bilgilerinizi vermeden önce ailenizin/yasal temsilcinizin iznini aldığınızdan emin olunuz. Böyle bir izin olmadan 18 yaşından küçüklerin bize kişisel bilgilerini vermelerine izin verilmemektedir.

 

Şikayet bildirme hakkı

Yanıtımız sizi tatmin etmezse veya kişisel verilerinizi yasalara uygun olmayan şekilde kullandığımızı düşünüyorsanız, ülkenizdeki ilgili veri koruma denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.

Bu beyanda yapılacak değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimi Mayıs 2018'de güncellenmiştir. Bu beyanda zaman zaman değişiklikler yapabilir veya geçerli bir veri koruma yasasına uymak için gereken değişiklikleri yapabiliriz. Bu beyanı geçici olarak tekrar gözden geçirebilirsiniz. Gizlilik Bildiriminin herhangi bir hükmünde yapılacak her değişiklik, internet sitemizdeki yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Sorgu

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorunuz varsa, dpo@antalis.com adresine bir talep göndererek ANTALIS’in Küresel Veri Koruma Görevlisi ile iletişim kurunuz.

 

 

 

paperman