Tüm satın alma talepleriniz için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz +90 216 681 77 77

TEDARİK POLİTİKAMIZ

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Tedarik  Politikamız

Antalis günlük işlerinde çevreye duyarlı olan tedarikçilerle çalışmayı seçmektedir.

Eylemlerimiz:

• Tedarikçileri üretim süreçlerinin verimini en iyi hale getirme konusunda teşvik etmek ve tedarik zinciri boyunca çevresel gelişmelerin yayılmasını sağlamak.

• ISO 14001 gibi bir Çevre Yönetimi Sistemi (EMS), Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (EMAS) ya da başka bir onaylı Sanayi standardına sahip ya da bu standartlara sahip olma çabasında olan imalathane ve tedarikçilerle çalışmak.

• Açık bir çevresel politikası olan tedarikçilere önem vermek.

• Geniş bir çevre dostu ürün yelpazesine sahip olmak (örneğin sertifikalı ya da geri dönüştürülmüş)

• Tedarikçileri ürünlerinin karbon salımını denetleme konusunda teşvik etmek ve düşük karbon salımı yapan ürünleri ve imalathane işlemlerini desteklemek.

• İmalathanelerimiz ve tedarikçilerimizin ürünleri doğrudan depolanacakları ve nakliye ile ilgili karbon salımının azaltılacağı Dağıtım Merkezlerine göndermelerini sağlamak.

• Ürünlerimizin tümünün ve tedarik kaynaklarımızın çevresel ehliyeti konusunda, tüm müşterilerimize destek olmak, kılavuzluk yapmak ve önerilerde bulunmak

• Tedarikçilerimizin çevresel performanslarını ve eylemlerini kayıt altına almak, incelemek ve değerlendirmek için sistemler oluşturmak.

paperman